AIDA là gì? Ý nghĩa, Vai trò và Ứng Dụng công thức AIDA trong Marketing. AIDA là một mô hình phễu Marketing chứa 4 yếu tố Attention (Thu hút), Interest (Thích thú), Desire (Khao khát) và Action (Hành động). 4 nhân tố này hình thành nên một quy trình chuyển đổi tâm lý trong quá trình mua hàng khách hàng