Convert

Sau giai đoạn Attract, bạn thành công thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng biết đến và vào website, tuy nhiên cần những trải nghiệm tối ưu cho họ và tác động mạnh mẽ hơn để tạo ra chuyển đổi:

Thiết kế trang web và landing page

Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi

Kế hoạch thu danh sách khách hàng tiềm năng

Chiến lược trải nghiệm người dùng