Close

Những khách hàng tiềm năng đã thu được trong cơ sở dữ liệu của bạn không tự đưa ra quyết định mua hàng . Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng là điều bắt buộc để tận dụng các mối quan hệ hiện có.

Thiết lập và quản lý tự động hóa

Chiến thuật nuôi dưỡng và dẫn dắt

Email marketing